zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Wczesne Wspomaganie

 WCZESNE WSPOMAGANIE SZANSĄ HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECKA

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ma na celu stymulowanie psychoruchowego i emocjonalno-społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Dzieci przyjmowane są przez cały rok szkolny na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Pomocą dzieciom i ich rodzicom służą wykwalifikowani terapeuci, którzy zapewnią m.in. :

 • indywidualną diagnozę dziecka i program terapeutyczny
 • zindywidualizowane formy pracy.( praca 1:1)
 • uwzględnianie preferencji dziecka, jego zainteresowań, ulubionych form aktywności,
 • wyrównywanie i kompensowanie deficytów 
 • szeroki wachlarz metod pracy (M.Ch. Knillów, Dobrego Startu Bogdanowicz, Integracji sensorycznej, kinezjologii edukacyjnej Dennisona, Tomatisa, M. Montessori, TEACH wg Schoplera, F. Affolter, i inne)
 •  atrakcyjne pomoce dydaktyczne.
 • konsultacje- omawianie i analizowanie skuteczności udzielanej pomocy z rodzicami.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczno – terapeutyczną.

Oferujemy:

 • pracownię do prowadzenia terapii zajęciowej,
 • terapii zabawą, terapii pedagogicznej,
 • salę integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej
 • pracownię logopedyczną i do treningu metodą Tomatisa
 • gabinet pedagoga, pracownię komputerową
 • gabinet pielęgniarki z zapleczem sanitarnym
 • możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Jeśli poszukujesz pomocy dla swojego dziecka – zgłoś się do nas !!!

Dziesięć zasad domowej profilaktyki logopedycznej dla rodzica

Plan pracy WWR 2015-2016

Wewnętrzne procedury prowadzenia dokumentacji WWR

Regulamin pracy Zespołu WWR