zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Przysposabiająca do pracy

 

 

 

 

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY jest kontynuacją procesu edukacyjno – terapeutycznego po ukończeniu gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia.

Głównym celem kształcenia jest:
przygotowanie naszych uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie, wspomaganie autonomii, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności, dotyczących funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej lub „parazawodowej” w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, we własnym gospodarstwie domowym lub zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy.


OFERTA W ZAKRESIE PRZYSPOSOBIENIA DO PRAC
Przygotowujemy do nabycia umiejętności i wykonywania czynności na stanowisku pracy w zakresie:
•    gospodarstwa domowego,
•    prac zdobniczych i pamiątkarskich
•    prac ogrodniczych
•    prac dziewiarskich
•    prac porządkowych.
 

 

Wersja do druku