zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Szkoła Zawodowa

 

 

 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna - kształci uczniów w kierunkach:

  • kucharz  (3 lata nauki)
  • ślusarz (3 lata nauki)

Uczniowie zawodu ślusarz uodbywaja praktyki zawodowe w zakładach pracy, w których zatrudnieni są jako młodociani pracownicy (pod warunkiem, że nie ukończyli 18 roku życia, w chwili rozpoczynania nauki w szkole zawodowej). Ich praca jest wynagradzana zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy w tym zakresie.

 Uczniowie zawodu kucharz odbywają praktyki zawodowe w warsztatach szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku.

Uczniowie szkoły zawodowej przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie , po uzyskaniu wszystkich wymaganych kwalifikacji przewidzianych dla zawodu uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego.

Dla uczniów dojeżdżających z dalszych miejscowości istnieje możliwość zakwaterowania w internacie.

Szczegóły oferty edukacyjnej dla zawodu kucharz małej gastronomii.

Szczegóły oferty edukacyjnej dla zawodu ślusarz