zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Zakładowa Organizacja Związkowa nr 520 NSZZ Solidarność w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku – struktura organizacyjna i dane kontaktowe.

Na dzień 21 listopada 2012 roku ZOZ NSZZ „Solidarność” ZSnr3 w Płońsku liczy łącznie 22 osoby (co stanowi ponad 50 % całej kadry). W tym: 13 nauczycieli czynnych, 8 pracowników administracji i obsługi, 1 nauczyciel emerytowany.

 

Prezydium ZOZ NSZZ „Solidarność” ZSnr3 Płońsk:

1.      Artur Czapliński – Przewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” ZSnr3 Płońsk

2.      Tomasz Górski – Wiceprzewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” ZSnr3 Płońsk

3.      Renata Strzelczak – Sekretarz ZOZ NSZZ „Solidarność” ZSnr3 Płońsk

4.      Iwona Wierzchowska - Giedrojć – członek Prezydium ZOZ NSZZ „Solidarność” ZSnr3 Płońsk

 

Komisja Rewizyjna ZOZ NSZZ „Solidarność” ZSnr3 Płońsk:

1.      Bogdan Śmigrodzki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” ZSnr3 Płońsk

2.      Justyna Majewska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” ZSnr3 Płońsk

3.      Małgorzata Góral – Członek Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” ZSnr3 Płońsk

 

Dane kontaktowe:

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku

ul. Młodzieżowa 11 A, 09-100 Płońsk

tel.( 023) 662 66 15, 606 195 118

 

Pod Ministerstwem Edukacji Narodowej.