zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Witamy na stronie ...

... nowego serwisu internetowego Zespołu Szkół Nr3 w Płońsku.

Zapraszamy do aktywnego korzystania z serwisu, w którym znajdziecie informacje o naszej placówce. Dostępne jest także Forum dyskusyjne (po wcześniejszej rejestracji w serwisie), w którym bedzie możliwość podzielenia się nie tylko swoim doświadczeniem, ale także uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z tematyką i zakresem naszej działalności.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

 

Aktualności

Szkoła współpracy - debata nauczycieli.

11.05.2015

29 kwietnia 2015 roku nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w debacie, która zorganizowana była w ramach projektu, do którego przystąpiliśmy „SZKOŁA WSPÓŁPRACY. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Zadaniem zespołu było znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytanie: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”?

W tym celu nauczyciele analizowali obecną współpracę między nauczycielami,rodzicami i uczniami, szukali plusów i minusów współdziałania, jak również pomysłów oraz efektów jakich oczekują po współpracy między tymi trzema grupami.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że choć obecnie współpraca między nauczycielami, rodzicami i uczniami jest utrudniona ze względu na brak jednego budynku, to mimo wszystko bardzo dobrze czujemy się w naszej szkole, jesteśmy chętni do współpracy i mamy wiele fajnych pomysłów, które będziemy wprowadzać w życie naszej placówki, aby wzbogacać jej atrakcyjność oraz wizerunek w środowisku lokalnym.

Zdjęcia z debaty w naszej GALERII.

Kocham Cię Polsko - Dzień Patriotyczny w naszej szkole.

04.05.2015

30 kwietnia 2015r. w naszej szkole odbył się dzień patriotyczny,a jednocześnie finał projektu szkolnego pt."Kocham Cię Polsko".

Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej,rozwijanie zdolności twórczych uczniów. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Aneta Rutkowska powitaniem starosty Andrzeja Stolpy i w-ce starosty pani Anny Dumińskiej- Kierskiej oraz burmistrza Andrzeja Pietrasika, którzy wysłuchali apelu poświęconego 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wygłosili przemówienia. Podczas uroczystości szkolnej rozdano nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego pt:"Polska maja Ojczyzna".

Uczniowie z klas przysposobienia do pracy zaprezentowali regiony Polski, a uczniowie z gimnazjum przedstawili stroje regionalne. Podczas uroczystości odbył się również konkurs recytatorski który przeprowadziła pani Mirosława Gierczyk. Dzień patriotyczny w naszej szkole zakończył się dyskoteką.


Dziękujemy panu Wojciechowi Konarzewskiemu za udostępnienie nam sali w Spółdzielczym Klubie Osiedlowym "Plastuś"

Zdjęcia w naszej GALERII.

Ewa Gizińska

Klekot 2015

28.04.2015

Pod wdzieczną nazwą "Klekot 2015" kryje się, oganizowany po raz trzeci Radzanowski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Oczywiście w Radzanowie.

Naszą szkołę reprezentowała Agata Czerniakowska, która na wspomnianym przeglądzie zdobyła wyróżnienie jurorów. Konkurencja była duża, ale przede wszystkim świetna zabawa i bardzo wiele ciekawych interpretacji znanych i mniej znanych utworów. Mamy nadzieję, że pozostawiliśmy po sobie miłe wrażenie i jeszcze do Radzanowa wrócimy... :) Wszystkim laureatom i uczestnikum serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia, jak zwykle w naszej GALERII.

B. Śmigrodzki 

 

Echo Trójki - wydane!

28.04.2015

Doczekaliśmy się pierwszego wydania kwartalnika "Echo Trójki". Jest to pierwszy w tym roku szkolnym numer wydany w wersji elektronicznej w dwóch postaciach. Pierwsza ro wersja flash - do przeglądania jak klasyczna gazetka. Wymaga zainstalowania  wtyczki systemowej Adobe® Flash® Player. Druga wersja jest w klasycznym pdf. 

Mamy nadzieję, że się spodoba i będzie inspiracją do pisania artykułów, które chętnie opublikujemy na naszych łamach. Propozycja zwłaszcza dla nauczycieli naszego Zespołu, ale także dla rodziców i osób zainteresowanych naszą placówką. Oczywiście Redakcja zastrzega sobie prawo do oceny merytorycznej i formalnej nadsyłanych materiałów. Zapraszamy  do współpracy i życzymy miłej lektury.

Gazetka do pobrania - TUTAJ.

Redakcja... :)

Program Płońskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych

20.04.2015

 

Zapraszamy do zapoznania sie z programem Przeglądu. 

Pobierz program

Organizacja zastępstw za nauczycieli w czasie egzaminów gimnazjalnych

17.04.2015

Organizacja zastępstw w dniach 21-23 kwietnia za nauczycieli pracujących w komisjach egzaminacyjnych - POBIERZ