zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Dziesięć zasad domowej profilaktyki logopedycznej dla rodzica

  1. ,, Włącz się ” do świadomej i systematycznej obserwacji dziecka .
  2. Analizuj przyrost jego umiejętności językowo – komunikacyjnych  , a wypadku słabego przyrostu skontaktuj się z zaufanym specjalistą – lekarzem pediatrą , logopedą , nauczycielem .
  3. Zawsze mów zrozumiale do dziecka – bądź najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy – ucz je powtarzać .
  4. Często nagradzaj dziecko uśmiechem , gestem , słowem , ale też wyznaczaj     ,, granice ”.
  5. Jak najwcześniej osłuchaj dziecko ze słowem czytanym – naucz je obcować z książkami i dbać o nie .
  6. Często żartuj z dzieckiem , ucz je wyliczanek i prostych piosenek .
  7. Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu , zabawy i pracy twórczej – stwórz warunki do rysowania i malowania .
  8. Dbaj o odpowiednią dietę dziecka – zróżnicowaną , wzbogaconą o witaminy, mikro – i makroelementy.
  9. W razie obserwowanych trudności rozwojowych , edukacyjnych dziecka pamiętaj o konsultacji z pedagogiem i psychologiem .
  10. Szanuj samodzielność dziecka i ucz je samodzielności w każdej dziedzinie życia .