zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Zagadnienia szczegółowe dotyczące kształcenia w zawodzie kucharz małej gastronomii

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz 

    W zawodzie kucharz i nauka trwa 3 lata.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych; ponadto czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

   Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze
zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, pensjonaty i domy wczasowe. Kucharz jest zatrudniany również w szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, czy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją produktów i półproduktów spożywczych. Ponadto może również prowadzić własną działalność  gospodarczą.

   Zawód kucharz ma charakter produkcyjny - przygotowywanie, sporządzanie produktów, wyrobów do spożycia. Dominującym typem relacji jest człowiek i jego warsztat pracy. W związku z tym, w całym procesie nauczania należy zwracać szczególną uwagę  na kształtowanie nawyków właściwego przygotowania miejsca pracy, na utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych i higienicznych.