zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Słownik

Słownik terminów stosowanych w pedagogice specjalnej. (proszę zgłaszać propozycje)

Wszystkich haseł w słowniku: 41
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O
Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z X Ź 1-9

Spastyczność

na skutek uszkodzenia mózgu mięśnie stają się sztywne, ich napięcie jest zbyt duże. Pacjent, mając duże trudności z przezwyciężeniem tego usztywnienia jest w większym lub mniejszym stopniu uwięziony w pewnych nieprawidłowych pozycjach, utrudnia mu to lub uniemożliwia poruszanie się.