zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Słownik

Słownik terminów stosowanych w pedagogice specjalnej. (proszę zgłaszać propozycje)

Wszystkich haseł w słowniku: 41
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O
Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z X Ź 1-9

Dyskalkulia

strukturalne zaburzenie zdolności matematycznych mające swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które stanowią fizjologiczne podłoże dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem. Występuje bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych zdolności umysłowych. Może przejawiać się zaburzeniami różnych zdolności matematycznych, które mogą być sprzężone z innymi zaburzeniami parcjalnymi, szczególnie percepcji wzrokowej i słuchowej.