zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Słownik

Słownik terminów stosowanych w pedagogice specjalnej. (proszę zgłaszać propozycje)

Wszystkich haseł w słowniku: 41
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O
Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z X Ź 1-9

dysonans poznawczy

jest to stan napięcia psychicznego pojawiający się wówczas, gdy dochodzi do konfrontacji dwóch lub więcej niezgodnych ze sobą informacji, odnoszących się do istotnych dla kogoś kwestii, zwłaszcza jeśli dotyczą one uogólnionego "obrazu samego siebie" lub własnego zachowania w konkretnych sytuacjach. Pojęcie dysonansu poznawczego zostało wprowadzone do psychologii przez Leona Festingera w 1957 roku w jego pracy "The Theory of Cognitive Dissonance" i stanowi integralny element zaproponowanej przez niego koncepcji.