zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Słownik

Słownik terminów stosowanych w pedagogice specjalnej. (proszę zgłaszać propozycje)

Wszystkich haseł w słowniku: 41
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O
Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z X Ź 1-9

agresja

oznacza zamierzone działanie, którego celem jest wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, krzywdy, straty lub bólu. Działanie takie ma zwykle charakter gwałtowny i otwarty. Termin pochodzi z języka łacińskiego, w którym słowo "aggressio" oznacza "napad", a słowo "agressor" oznacza "rozbójnika". Wyróżniamy agresję fizyczną, agresję słowną oraz agresję symboliczną. Za ofiarę uznajemy kogoś, kto ginie, cierpi lub ponosi szkodę w rezultacie agresji.