zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Słownik

Słownik terminów stosowanych w pedagogice specjalnej. (proszę zgłaszać propozycje)

Wszystkich haseł w słowniku: 41
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O
Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z X Ź 1-9

Zachowanie

(ang. behavior) człowieka lub zwierzęcia – skoordynowane postępowanie w odniesieniu do określonego otoczenia w określonym czasie, na który składają się wykonywane za pomocą grup mięśni reakcje ruchowe na bodźce z otoczenia. Zachowanie może być reaktywne lub celowe – ukierunkowane na osiągnięcie celu (czynność): jest rezultatem działania bodźców zewnętrznych (behawioryzm), jest rezultatem działania popędów, zdeterminowane przez wcześniejsze doświadczenia i w dużej mierze nieświadome (psychoanaliza), jest wynikiem potrzeby eksploracji i procesów poznawczych (psychologia poznawcza), jest rezultatem doświadczanej akceptacji (psychologia humanistyczna), jest komunikatem pozostającym w sprzężeniu zwrotnym, zarówno przyczyną, jak i skutkiem (psychologia systemowa), jest usiłowaniem przystosowania się organizmu w celu przetrwania (psychologia ewolucyjna).