zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Ogłoszenie!

07.02.2012

W ramach Projektu „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński” Współfinansowanego z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr3 w Płońsku zostaną zorganizowane:

1. Zajęcia specjalistyczne w gimnazjum Specjalnym w Płońsku:

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego:

  • zajęcia w zakresie humanistyczno – historycznym – 1 grupa (10 uczniów , 25 godz./grupę)
  •  zajęcia w zakresie matematyczno – przyrodniczym – 1 grupa (10 uczniów, 25 godz./grupę)

2. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

  • Trening słuchowy metodą Tomatisa: - 1 grupa – 5 uczniów , 100 godz./grupę
« inne aktualności